Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu vodorovná

O nás

Centrum pre deti a rodiny Tŕnie


Podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákonom č. 61/2018 Z. z. podľa znenia jeho § 100w, sa detský domov s účinnosťou od 01.01.2019 zmenil na Centrum pre deti a rodiny Tŕnie.


Centrum pre deti a rodiny Tŕnie (ďalej len „CDR“)  je zariadenie zriadené na účel vykonávania  pobytového opatrenia súdu,dobrovoľné pobyty, ambulantného výchovného opatrenia, opatrení na predchádzanie vzniku, prehlbovania a opakovania krízových situácií dieťaťa v prirodzenom rodinnom prostredí alebo náhradnom rodinnom prostredí a porúch psychického vývinu, fyzického vývinu alebo sociálneho vývinu dieťaťa z dôvodu problémov v prirodzenom rodinnom prostredí, náhradnom rodinnom prostredí, širšom sociálnom prostredí a v medziľudských vzťahoch.

Pobytová forma starostlivosti CDR Tŕni je vykonávaná s celoročnou nepretržitou prevádzkou. Starostlivosť zabezpečuje najmä poskytovaním bývania, stravovania, obslužných činností, osobného vybavenia, sociálneho poradenstva, činností, psychologickej, špeciálnopedagogickej, výchovnej, kultúrnej a rekreačnej starostlivosti. Poskytuje dostatok prostriedkov na to, aby boli deti úspešné a akceptované. Zohľadňuje ich silné a slabé stránky pri vzájomných intervenciách, voľnočasových aktivitách, manuálnych a sociálnych zručnostiach, kultúrnosti a estetickosti vnímania svojho okolia s dôrazom na rešpektovanie seba samého ako dôstojného člena našej spoločnosti. Pobytová forma sa realizuje v 6 samostatných skupinách pre deti, v 1 samostatnej skupine pre mladých dospelých a v 10 profesionálnych náhradných rodinách. Tiež máme vytvorené podmienky na dobrovoľný pobyt pre 3 tehotné ženy a tieto ženy po pôrode.

Centrum pre deti a rodiny  vykonáva aj opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ambulantnou a terénnou formou. Opatrenia sa vykonávaju na uľahčenie zabezpečovania náhradného rodinného prostredia pre dieťa, opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových/rozchodových situáciách, alebo ak dieťa, rodič, alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, potrebujú pomoc z dôvodu, že nie sú schopní riešiť problémy v rodine, konflikty v rodine, zanedbávanie, prispôsobiť sa novej situácii v rodine. Ambulantná forma  vykonávania opatrení je realizovaná v prenajatých priestoroch v meste Zvolen. Táto starostlivosť je poskytovaná deťom a rodinám pre spádovú oblasť okresu Zvolen a Krupina.

V záujme harmonického rozvoja osobnosti má každé dieťa právo vyrastať v rodinnom prostredí, v atmosfére šťastia a porozumenia. V centre sa snažíme pri starostlivosti o deti čo najviac priblížiť rodinnému prostrediu, poskytnúť deťom pocit istoty a citové zázemie. V prvom rade však chceme umožniť  dieťaťu zažiť výchovu a lásku v skutočnej rodine. Prioritou je sanácia biologickej rodiny a podpora vzťahov s rodičmi a blízkymi osobami, v prípade neúspechu umiestnenie dieťaťa do náhradnej rodinnej starostlivosti (pestúnstvo, osvojenie). 

Účel centra pre deti a rodiny a vykonávanie jednotlivých opatrení sú vypracované v Programe centra pre deti a rodiny Tŕnie. 

 


 

dnes je: 24.10.2019

meniny má: Kvetoslava

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka